Η ελληνοσουηδική εταιρία «ΑΜΠΕΛΟΥ ΧΩΡΑ Α.Ε.» δημιουργήθηκε το 2011 με στόχο τη δημιουργία οίνων  υψηλής ποιότητας και  περιορισμένης παραγωγής.

Η επιλογή της τοποθεσίας στη Χαλκιδική, μόνο τυχαία δεν ήταν. Είναι παραδοσιακά αμπελουργική με έμφαση στην καλλιέργεια οινοποιήσιμων ποικιλών της αμπέλου και στην παραγωγή εξαίρετων οίνων. Χαρακτηρίζεται από ομαλό ανάγλυφο με ελαφρές κλίσεις και εδάφη από αμμώδη έως αργιλοπηλώδη, με καλή αποστράγγιση των όμβριων υδάτων, εξαιρετικά πρόσφορα για την αμπελοκαλλιέργεια. Γειτνιάζει με τη θάλασσα με αποτέλεσμα οι ακραίες κλιματολογικές μεταβολές  να μετριάζονται από την παρουσία του νερού.

Οινοποιούμε τις ελληνικές ποικιλίες Αθήρι, Μαλαγουζιά, Μοσχάτο Αλεξανδρείας, Ξινόμαυρο, Βερτζαμί και την γαλλική Viognier που προέρχονται από τους ιδιόκτητους αμπελώνες μας καθώς και από αμπέλια συνεργαζόμενων παραγώγων.

Παράγουμε λευκούς, ροζέ και ερυθρούς οίνους Ποικιλιακούς και Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης.

 
 

The Greek – Swedish company “Ampelou Chora SA” was created in 2011 with the sole aim of creating high quality wines in limited production.

The choice of location in Chalkidiki, was not by chance. This is a renowned wine-growing area with an emphasis on the cultivation of outstanding wine grape varieties and the production of excellent wines. The area is characterized by its smoothly undulating and gradient landscape, with soil which ranges from sandy to clay with good drainage, extremely suitable for the cultivation of vines. In close vicinity to the Mediterranean Sea resulting in exposure to climate changes mitigated by the presence of water.

We vinificate the unique greek varieties Athiri, Malagousia, Muscat of Alexandria, Xinomavro, Vertzami, and the french Viognier from our patron vineyards and vines from cooperating winegrowers.

We produce white, rosé and red wine, Varietal and wines of Protected Geographical Indication.
 
 
 

YP_th
Yperos – Xinomavro & Vertzami

RED WINE / ΟΙΝΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ

OLVIOSNEW01
Olvios – Malagousia & Viognier

WHITE WINE / ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ

FORKINGSNEW02
For Kings – Xinomavro & Vertzami

ROSE WINE / ΟΙΝΟΣ ΡΟΖΕ

ACTORS02
Actors – Athiri & Muscat of Alexandria

WHITE WINE / ΟΙΝΟΣ ΛΕΥΚΟΣ