Σοφή Επένδυση

O καθηγητής Δρ Wassa Qatar με Νόμπελ Οικονομίας εξηγεί πώς να σκεφτόμαστε για την τρέχουσα οικονομία:
1) Αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει 1000 ευρώ σε μετοχές της Royal Bank of Scotland, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες στη Βρετανία, θα είχατε τώρα 29 ευρώ!
2) Αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε επενδύσει 1000 ευρώ σε μετοχές της Lehman Brothers, θα είχατε τώρα 0 ευρώ!
3) Αλλά αν τον Ιανουάριο του 2010 είχατε ξοδέψει 1.000 ευρώ σε καλό κόκκινο κρασί (όχι μετοχές) και είχατε καταναλώσει ήδη όλα αυτά, θα είχατε 46 ευρώ σε άδεια μπουκάλια!

Συμπέρασμα:
Στο σημερινό οικονομικό σενάριο είναι προτιμότερο να κάθεστε και να απολαμβάνετε πίνοντας ένα πολύ καλό κρασί. Έτσι φίλε μου θα ζήσεις:
– Λιγότερο λυπημένος
– Λιγότερο αγχωμένος
– Πιο ευτυχισμένος!

 Σκεφτείτε το και επενδύστε στην χαρά της ζωής!

 

 

The Nobel Economics Professor Dr. Wassa Qatar explains how to think
the current economy:

1) If in January 2010 you had invested 1,000 euros in shares of Royal Bank of Scotland, one of the largest banks in the UK, you would now have 29 euros!
2) If in January 2010 you had invested 1,000 euros in shares of Lehman Brothers, you would now have 0 euros!
3) But if in January 2010 you had spent 1,000 euros on good red wine (not shares) and had already drunk all of it, you would have 46 euros in empty bottles!

Conclusion:
In the current economic scenario is preferable to sit and enjoy drinking a very fine wine. Do not forget that maybe drinking makes lives:
– Less Sad
– Less stressful
– More happy

Think about it, invest in the joy of living!