Καλύτερο stand της έκθεσης ΔΕΤΡΟΠ-ΟΙΝΟΣ – Best stand of DETROP-OENOS exhibition

Καλύτερο stand της έκθεσης ΔΕΤΡΟΠ-ΟΙΝΟΣ 7-10/3/2013, δημιουργία της DIAPASON LTD.

Best stand of DETROP-OENOS exhibition 7-10/3/2013, created by DIAPASON LTD