Συμμετοχή στην εκδήλωση “Missione di Pace” | Participating in the event “Missione di Pace”

Τα κρασιά μας επιλέχθηκαν να σερβιριστούν κατά τη διάρκεια της έκθεσης ζωγραφικής “Missione di Pace” που έγινε στις 11 Οκτωβρίου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Our wines were selected to be served during the exhibition, “Missione di Pace” held on October 11th in Stockholm, Sweden.